Een Larense (bouw)historie

Extra afbeeldingen behorende bij het artikel door Arthur Eijlers, Vincent van der Meulen en Wim Keizer. Het complete artikel zal op later tijdstip aan deze site worden toegevoegd; vooralsnog is het artikel alleen in gedrukte vorm te lezen in Kwartaalbericht 154 – pagina 20 t/m 27.