Evertas

Evertas

Hiermede is bedoeld de ‘Watersalamander’, die door velen ook Evertas wordt genoemd. In de toenmalige drassige omgeving kwam deze amfibie veel voor. Zij onderscheidden zich van de kikvors door een meer gerekt lichaam en een lange staart. Voor de Larense jeugd was de waterbewoner een fel begeerd bezit voor hun aquarium. Op hun schoolvrije middag trokken zij dan, gewapend met schepnet en potjes, richting Gooiersgracht, want daar bevond zich de broedplaats van genoemde waterdieren. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]

Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Evertas op deze site: