Bij den Toren

Bij den Toren

Deze naam is duidelijk. Gelegen bij de toren van de Ned. Herv. Kerk. De toren is geen bezit van de Ned. Herv. Gemeente, doch sinds 1800 Gemeente eigendom. De toenmalige Franse bezetters vonden dat kerktorens een militaire functie hadden en daarom moesten worden onderhouden door de wereldlijke Gemeente. Zodoende is Laren torenbezitter geworden. De rijtjeswoningen aldaar worden in de volksmond genoemd: ‘De Acht Zaligheden’. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]

Overzicht van straten in Laren | Berichten over Bij den Toren op deze site: