Oproep: Jacqueline Elisabeth van der Waals

Oproep: Jacqueline Elisabeth van der Waals

Jacqueline Elisabeth van der Waals, Nederlands dichteres (1868-1922), verbleef waarschijnlijk een poosje in Laren. In haar biografie, “Haar leven en haar werk”, Nijkerk 1982, geschreven door H. van der Ent en J. Kramer-Vreugdenhil staat op pagina 30 o.m. “In de zomer van 1921 – ze woonde toen tijdelijk in Laren, in het huis van kennissen die met vakantie waren”.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 85 [2003-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Ze wist dat ze ernstig ziek was, dat geeft ze weer in haar laatste gedichten. In haar gedicht “Annunciatie” is ook sprake van dennenbossen en heidevelden. Het is heel goed mogelijk dat dit gedicht in Laren is tot stand gekomen.

Waar het nu om gaat, wie kan ons vertellen waar en bij wie Jacqueline van der Waals in 1921 heeft gelogeerd. Korte tijd daarna is zij op 29 april 1922 in Amsterdam overleden. Uw reacties graag naar ons adres. Bij voorbaat dank, Bep De Boer.