Onkosten

Onkosten

Hans Jonker, van de Historische Kring Bussum, stuitte bij onderzoek in het archief van de Amsterdamse politie op bijgaand briefje: ‘Ontvangen van de administratie van het Bureau Joodsche Zaken te Amsterdam, de somma van ƒ. 5,50, zegge vijf gulden en vijftig cent voor gemaakte onkosten te Laren N.H. betreffende de aanhouding van twee Joden. Deze onkosten zijn gemaakt door gebruik van nachtlogies en voedsel.’

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 136 [2016-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.