Lustrumtentoonstelling in zowel de Lindenhoeve als in Singer Laren

Lustrumtentoonstelling in zowel de Lindenhoeve als in Singer Laren

30 jaar bestaat de Historische Kring Laren! 30 jaar al proberen vele vrijwilligers vorm te geven aan de doelstelling van de Stichting. In het kort is dat: het bestuderen én etaleren van de geschiedenis van Laren! Dit lustrumjaar wordt er op twee locaties aandacht besteed aan 250 jaar weverijen in Laren. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 113 [2010-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

U las er al eerder over in het Kwartaal­bericht. Zowel de Provincie Noord Holland als het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft ons subsidie verleend om dit project handen en voeten te geven. Het doel van de tentoonstelling is de geschiedenis van de textielnijverheid in Laren, opkomst, bloei en verval, in zijn sociaal-economische en culturele context te belichten. Met uitzondering van een bescheiden expositie over de fabriek van Van den Brink & Campman in 1997, is aan dit onderwerp nog geen brede aandacht in de vorm van een tentoonstelling geschonken. 

Wat willen wij laten zien?
In de eerste plaats de ontwikkeling van de huisindustrie en de tapijtfabrieken in Laren vanaf de 19de eeuw tot de recente tijd, aan de hand van objecten als onder meer spinnenwiel, weefgetouw, weversattributen, grondstoffen, tapijten, gobelins, tafel­kleden, ontwerpen voor tapijten, tekeningen en schilderijen van diverse kunstenaars die weverij en spinnerij tot onderwerp hebben, diverse drukwerk en verdere documentatie waaronder foto’s. Verder de artistieke productie van handweverijen in de 20ste eeuw, waaronder die van weverij De Knipscheer, een weverij die internationale bekendheid had en werkte met vele kunstenaars van naam. En last but not least, de maatschappelijke rol van de fabrieken, waarbij we onder andere stil willen staan bij de arbeidsomstandigheden en verplichte winkelnering. Weven zonder eerst gesponnen te hebben is niet mogelijk. Deze twee ambachten zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. We hebben gekozen voor een gecombineerde tentoonstelling op twee locaties.

VOOR DE DRAAD ERMEE!, van 16 oktober tot en met 18 december, zal te zien zijn in de Lindenhoeve. Hier wordt met name het ambachtelijk stuk in beeld gebracht. Op de zaterdagmiddagen hopen wij diverse demonstraties te kunnen geven van een ambacht dat aan het uitsterven is, maar waarvan wij nog steeds een aantal beoefenaars in het dorp hebben. 

DOOR DE WOL GEVERFD!, van 23 oktober tot en met 5 december, is te zien in Singer Laren. Naast een rondgang door 250 jaar geschiedenis weverijen in Laren, zullen de grote weverijen als Willard en B&C én de kunstweverij de Knipscheer wat uitgebreider aan bod komen, evenals het economische belang voor het dorp. Verder verklappen we niks: u moet het komen beleven!

Cadeau
Voor u als donateurs van de Stichting hebben wij een groot aantal gratis toegangs­bewijzen beschikbaar voor Singer Laren. Tenslotte hebben we wat te vieren en daar hoort een cadeautje bij! Op de “INmarkt Laren”, zondag 12 september, kunt u 1 kaart per donateur (ter waarde van € 12!) afhalen bij de kraam van de Historische Kring op de Brink. Ook alle zaterdagen daarna wordt u in de gelegenheid gesteld een gratis kaartje af te halen bij de Lindenhoeve. (Wij houden ons aan het principe: op=op!) Het spreekt voor zich dat toegang tot de Lindenhoeve gratis is! Singer Laren biedt tevens vrije toegang tot het museum op het eerste weekend van de tentoonstelling (23 en 24 oktober) voor bewoners van Laren.

Van harte hopen wij velen van u te mogen begroeten in de Lindenhoeve en Singer Laren. Het bestuur is er ten alle tijden bereid om uw vragen te beantwoorden. Als Kring houden wij de geschiedenis van Laren levend, maar dat kan alleen mét u als donateur! 

Namens het bestuur, Antoinetty van den Brink, voorzitter