Lezing over erfgooiers op Open Monumentendag

Lezing over erfgooiers op Open Monumentendag

Ter gelegenheid van Open Monumentendag houdt Timo Smit, oud-bestuurslid van de Historische Kring Laren (HKL) en als gastheer voor de zaterdagmiddagen nog steeds verbonden aan de HKL, op zaterdag 9 september om 14.00 uur in de Lindenhoeve een lezing over de erfgooiers. Timo is zelf erfgooier en zal het fenomeen vanuit persoonlijke ervaring belichten. Het thema van Open Monumentendag is ‘levend erfgoed’.

Erfgooiers waren Gooise boeren en veehouders die samen gebruiksrechten hadden op meenten (weilanden), heiden, bossen, venen, moerassen en jachtvelden. Die rechten overerfden van vader op zoon. Vandaar erf-gooiers. Ze beschermden hun rechten via de belangenorganisatie Stad en Lande van Gooiland. Tot diep in de twintigste eeuw bleef de organisatie overeind, maar onder druk van woningnood en door het afnemende boerenbedrijf kwam er in de jaren zeventig een eind aan. Er is een Stichting Stad en Lande van Gooiland met als doelen behoud en beheer van het erfgooiersarchief en levend houden van de geschiedenis van de erfgooiers. Dit jaar wordt daartoe van 6 tot en met 13 oktober ‘de week van de erfgooier’ gehouden.

Tijdens de lezing van Timo Smit is er een kleine, extra tentoonstelling over de erfgooiers, naast de grote tentoonstelling over de vele jazz-beroemdheden die in de jaren zeventig in Laren hebben opgetreden.

De tentoonstelling is 2 september geopend met een toelichting door samensteller Gerard Morsink, archivaris bij de HKL. Op zaterdag 9 september zal hij deze lezing nog een keer herhalen voor degenen die 2 september verhinderd waren.

De HKL heeft verder in verband met Open Monumentendag een aantal vragen op papier gezet over de Larense molen. De vragen zijn te vinden in de molen zelf, in de Lindenhoeve en in de Johanneskerk (open van 13.00 – 17.00 uur). Wie alle vragen goed heeft beantwoord, ontvangt een leuk leesgeschenk. De antwoorden kunnen 9 september tot 16.00 uur worden ingeleverd in de brievenbus van het centrum van de HKL, de Lindenhoeve, Burgemeester Van Nispen van Sevenaerstraat 29 in Laren.

Foto: Er is ook een erfgooiers-fietsroute

(Publicatiedatum: 4 september 2023)