Laren toen…

Laren toen…

Nu eens een echte ‘Laren toen’. De ets is van Jan Evert Graavé en stamt uit rond 1790. Je staat hier ongeveer ter hoogte van kapsalon ‘Maurice’ aan de Brink.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 121 [2012-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Links is het schooltje van meester van Wulfen. Dit stond precies op de plek waar nu het ‘Jan Hamdorff’ monument staat. Daarnaast café het ‘Bonte Paard’, met daarachter de Johanneskerk. Deze kerk werd in 1521 gebouwd als Rooms Katholieke kerk. In 1586 ging deze kerk, zonder enige betaling, over in handen van de protestanten. Het schip van de kerk is in eigendom van de protestantse gemeente, doch de toren is van de gemeente Laren. Dit stamt nog uit de tijd van Napoleon, die alle torens in zijn gebied in beslag nam om te dienen als uitkijkpost bij de nadering van vijandelijke legers. In het midden de wagenmakerij van Majoor (thans Mauve). In het huisje rechts vestigde later zich Leon Schulman met zijn winkeltje in schilders benodigdheden en ansichtkaarten. Na afbraak hiervan werden er een aantal woonhuizen gebouwd, op de hoek van de Corn. Bakkerlaan.

De lange boom op de foto werd gebruikt om de paarden aan vast te maken. Het was het centrale plein in Laren. In 1764 kreeg Laren octrooi om op de eerste maandag in mei een ‘magere beestenmarkt’ te houden en de eerste dinsdag in juni een paardenmarkt. Hieruit blijkt dat Laren in die tijd een zeer belangrijker functie vervulde. Binnen de BEL gemeenten is die functie ook nu nog blijven bestaan, zodat Laren als ‘hoofdgemeente’ wordt aangemerkt. Zoals U overduidelijk op de ets kunt zien bestond er in die dagen nog geen verkeers- of parkeerprobleem. Toen was het ‘waar laat ik mijn paard’, dat is nu veranderd in ‘waar laat ik mijn ‘P.K.’s’.

Foto en tekst: Ernst H.J. Wortel