Activiteiten 2002

Activiteiten 2002

Nu het Historisch Centrum Laren sinds eind maart geopend is zullen wij met ingang van het komende winterseizoen een aantal activiteiten gaan organiseren in De Lindenhoeve. Gezien de beperkte ruimte in het gebouw kunnen wij, op aanwijzing van de brandweer, bij diverse presentaties en lezingen slechts 30 bezoekers toelaten, indien u belangstelling heeft kunt u derhalve na het verschijnen van dit programma een plaats reserveren bij onze penningmeester via telefoonnummer 035-5312770. Mocht er voor een bepaalde activiteit erg veel belangstelling zijn dan zal worden bezien of er een tweede bijeenkomst kan worden gehouden om een ieder de gelegenheid te bieden onze activiteiten bij te wonen. Vooralsnog geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 80 [2002-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Excursies, rondleidingen, lezingen
Ook bestaat de mogelijkheid om voor groepen op afspraak een excursie in Laren of een rondleiding in het Historisch Centrum te houden; voor deze activiteit welke begeleid wordt door een ervaren en deskundige gids berekenen wij de volgende kosten:
Excursie door Laren: € 100,-, duur 1,5 uur inclusief koffie.
Rondleiding in de Lindenhoeve: € 50,-, duur 1 uur inclusief koffie.

Ook bestaat de mogelijkheid om voor besloten groepen lezingen te verzorgen over Larense onderwerpen. De omvang van een groep bedraagt maximaal 30 personen. De kosten bedragen€ 150,-, duur 2 uur inclusief koffie. Natuurlijk kunnen wij ook een presentatie bij u aan huis of in uw bedrijf verzorgen.

Archief
In de kelder van de Lindenhoeve is een archief in opbouw. Gezien de kwetsbaarheid van diverse archiefstukken kunnen deze alleen worden ingezien in aanwezigheid van onze archivaris Bep de Boer. Tijdens onze zaterdagopenstellingen zijn deze stukken dus niet vrij in te zien, wel zal op korte termijn een inventaris van de aanwezige stukken beschikbaar komen. Bezoek van het archief is op beperkte schaal mogelijk op afspraak via Bep de Boer, telefoon 531 57 32.

Nieuwe ideeën
Mocht u als donateur wensen of ideeën hebben voor wisseltentoonstellingen, lezingen of zelf mee willen werken aan de uitvoering van de activiteiten schroom dan niet en neem contact op met het bestuur. De Lindenhoeve is er immers voor ons allemaal.