Kwartaalbericht 029

Kwartaalbericht 029

Een overzicht van alle in Kwartaalbericht 029 [1989-3] gepubliceerde artikelen.

Nieuwe bestemming Sint JansziekenhuisKool, K. (Klaas)34
Jaarverslag Historische Kring over 1988Vos, B.J. (Bep)39
De melksters van LarenHeupers, Engelbert – uit Neerlands Volksleven, winter 196443
Vacantiekamp in Laren 1918 (uit archief Bart Bakker)Gemeentelijken Woningdienst Amsterdam46

Nieuws van de redactie
Deze pagina is nog in bewerking. Binnenkort zullen die hierboven genoemde artikelen aan deze site worden toegevoegd.


In voorbereiding

Gekozen categorie voor alle Kwartaalberichten die nog in bewerking zijn.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 29 [1989-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.