In memoriam Meta Loeff-Duurland

In memoriam Meta Loeff-Duurland

Op 10 augustus 2021 overleed Meta Loeff-Duurland op 90-jarige leeftijd. De Historische Kring Laren heeft in haar één van zijn trouwste supporters verloren. Haar zoon Karel heeft zijn moeder geëerd in een interview in de Gooi en Eemlander van enkele dagen later. Wie zou dat beter hebben kunnen doen dan hij? Karel was voorzitter van de Historische Kring Laren (HKL) van 1 januari 1996 tot en met 31 december 2008. 

Liefde voor Laren
Op bovenstaande foto, gemaakt in 2008 bij het afscheid van Karel als voorzitter van de HKL, staan Karel en zijn moeder Meta naast elkaar. Zij laten beiden een royale lach zien bij het afsluiten van het lange en succesvolle voorzitterschap van Karel. Het bevestigt de grote betrokkenheid van Meta bij alles wat haar zoon heeft gedaan voor Laren en voor de HKL. Meta deelde met hem de liefde voor het dorp en de geschiedenis daarvan.  

Meta, geboren en getogen in Laren, heeft van 1958 tot 1971 in Rotterdam gewoond en gewerkt. Zij bleef met haar hart in haar geboortedorp. Zij verwees later naar die periode waarin de grootschaligheid van deze stad tevoorschijn kwam in tegenstelling tot haar geboortedorp. Dat bleef voor haar een bijzonder dorp. Als zij over Rotterdam sprak had zij het over haar werk daar, niet over haar woonplaats. De stad in tegenstelling tot het knusse Laren. Zij heeft kennelijk niet veel moeite gehad haar echtgenoot Gerard Loeff, overleden in 2004, van de noodzaak om terug te gaan naar Laren te overtuigen. Zij heeft het unieke van het dorp Laren gewaardeerd zoals zij zelf uniek was.

Opvallend en strijdbaar
In de negentiger jaren van de vorige eeuw heeft Meta samen met Margreet Bruijn, jeugdbibliothecaresse en schrijfster de liefde voor Laren laten zien in de actie “Laat Laren een mooi dorp blijven”. Dat ging over de slepende kwestie “het gat van Hamdorff” en de ondernemer die daar een supermarkt wilde vestigen en meer algemeen ook tegen de verloedering van het dorp. Meta liet in die tijd net zoals Margreet Bruijn van zich horen in de rubriek Lezers schrijven in de Laarder Courant de Bel. Het ging haar om “hart en gevoel voor Laren”. Daar paste geen grootschalige projecten bij. Zie Kwartaalbericht 115.

Trouw
Betrokken bij de politiek van Laren heeft Meta de raadsvergaderingen op de voet gevolgd. Zij was ook jarenlang een trouwe bezoeker van de Lindenhoeve, nadat deze na volledige restauratie het historische centrum van de HKL was geworden. Vrijwel elke zaterdag. Zij was geïnteresseerd in de verhalen van de bezoekers. Zij vond het leuk daar de mensen te ontmoeten die zij kende of anders thuisbracht met de vraag: “van wie ben jij er één?”. 

De laatste jaren was het stil geworden rondom Meta. Zij verbleef in Theodotion. De Lindenhoeve was vanwege de coronacrisis voornamelijk gesloten. Het was wel bijzonder om mee te maken dat Meta nog een keer in de Lindenhoeve is geweest in een rolstoel, dankzij haar zoon Karel. Na achteraf gebleken is, ten afscheid.

Jos Joosen

Meta Loeff-Duurland en Hans Kleinhoven in de Lindenhoeve op 4 mei 2013.
Ineke Smit en Meta Loeff-Duurland op 21 mei 2016.