Hoog bezoek in Laren

Hoog bezoek in Laren

In juni 1888 was er hoog bezoek in Laren, maar niemand wist dat. Op die dag bezochten twee dames de ‘Gooische Bazar’ van W.G. Brom aan de Brink 17.

Foto: Hoog bezoek in Laren: De winkel van Wilhelmus Gerardus Brom aan de Brink 17 rond 1900O. p de gevel stond ‘Gooische Bazar W.G. Brom’. Foto: collectie G.L. de Boer

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 80 [2002-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Door Bep (G.L.) De Boer

Eén van de dames bleek afkomstig uit Italië en zij was aangenaam verrast toen bleek dat de heer Brom vloeiend Italiaans sprak. Dit had hij geleerd toen hij tussen 1866 en 1870 met regelmaat in Italië vertoefde. Hij diende destijds als zouaaf in het pauselijke leger. De Italiaanse dame en de heer Brom raakten in gesprek en zij vertelde dat ze met haar vriendin in een tweespan van Hotel Hamdorff een rijtoer had gemaakt. Ze was zo opgetogen over de rijtoer die haar door het mooie Gooi had geleid en ze was ook bijzonder tevreden over de bediening van het hotel, dat ze zich had voorgenomen een leuk souvenir uit Laren voor haar dochtertje mee te nemen. Ze bestelde een paar Larense kledingstukken en sprak af ze een paar dagen later af te halen.

De volgende dag ontving de heer Brom een briefkaart waaruit bleek dat de Italiaanse dame prinses Bagnara van Rome was. Ze was voor een behandeling bij dokter Mezger in Nederland en logeerde in het Amstelhotel in Amsterdam. Hare koninklijke hoogheid verzocht de bestellingen naar Amsterdam te zenden. Hier zag Brom zijn kans schoon en schreef in zijn antwoord dat hij de bestelling graag in eigen persoon wilde komen afleveren op een dag die de prinses zelf zou bepalen. En zo gebeurde het dat Brom op woensdag 20 juni 1888 met zijn bestelling in audiëntie in het Amstelhotel werd ontvangen door prinses Bag na ra. De ontvangst was zo hoffelijk dat hij zich die dag nog dikwijls zou herinneren en het aan iedereen vertelde die het maar wilde horen.

De prinses bracht nogmaals een bezoek aan Laren, op zondag 24 juni woonde zij namelijk de Sint Jansprocessie bij.

Bron: Gooi-en Eemlander van 23 juni 1888 Zouaven tussen Vecht en Eem – G.L. de Boer