Het Adresboek uit 1938

Het Adresboek uit 1938

Bladerend in het “Officieel Adresboek der gemeenten Laren NH, Blaricum en Eemnes” verbaasde het me dat er in ons dorp zo ontzettend veel te doen was. Ook toen waren er heel veel verenigingen voor sport en cultuur en voor elk beroep was wel een bond. En op een bevolking van bijna 8500 personen hadden we in Laren maar liefst twaalf verschillende godsdienstige gezindten, waarvan de Rooms katholieke de grootste groep was. Voorwaar geen ingeslapen dorpje maar net als nu een druk en levendig dorp.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 131 [2015-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Bep (G.L.) De Boer

Het viel me ook op dat er zoveel neringdoenden waren, waaronder die zaken waarvoor we nu meestal naar de super gaan. Zo waren er in Laren 19 slagers die zich noemden beenhouwer of rund- en varkensslager, 24  brood- en banketbakkers, 12 kruideniers, 14 melkboeren of melkslijters of melkventers. 15  groenteboeren die aardappelen, groenten en fruit verkochten en zich groentenhandelaar noemden. En er waren 3 viswinkels.

Ook kwam ik beroepen tegen waar we heden ten dage nooit meer van horen, om er maar een paar te noemen: vlasgaarder, petroleumventer, grintgraver, tram­bestuurder Gooische tram, brandstoffenhandelaar, chef gemeente gasbedrijf, karpettenzomer, tapijtscheerder, schrijfmachinehandelaar, ­sjouwerman, loonrijder en wisselloper.

Maar, het kleurrijke leven in Laren werd ook toegeschreven aan de vele kunstenaars die in ons dorp woonden. Er woonden maar liefst 50 kunstschilders in ons dorp en twee beeldhouwers.

Kortom, een leuk boekwerkje om na 76 jaar eens in te zien en te ontdekken wat een leuk en gezellig dorp Laren toen was en nog steeds is.