Erfgooiers.com

Erfgooiers.com

Op 17 november 2011 werd een nieuwe reizende expositie over de erfgooiers geopend door voorzitter van het Gewest, de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes. Daarna was het de beurt aan erfgooier Henk Majoor om de website www.erfgooiers.com officieel van start te laten gaan.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 118 [2011-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Ed van Mensch

De tentoonstelling en de website zijn het initiatief van de Stad en Lande Stichting. Deze stichting is eigenaar van het archief en de objecten van de voormalige Vereniging van Stad en Lande van Gooiland, de vereniging van Erfgooiers. Bij de opheffing van deze vereniging hebben de Gooise gemeenten de Stad en Lande Stichting opgericht. Tot de doelstellingen van deze stichting behoort onder meer het levendig houden van de geschiedenis van de Erfgooiers.

Voor de reizende tentoonstelling heeft het bestuur aan de historicus en kenner bij uitstek van de geschiedenis van de Erfgooiers, dr. Anton Kos, gevraagd een reizende, compacte tentoonstelling te vervaardigen over de geschiedenis van de Erfgooiers en Stad en Lande van Gooiland. Het resultaat is een reizende tentoonstelling, bestaande uit zes oprolbare panelen die de geschiedenis van de Erfgooiers over de periode van 900 tot 1979 in beeld brengen.

De tentoonstelling is tot 23 december tijdens kantooruren, gratis te bekijken in de entree van het nieuwe kantoorgebouw van het Gewest aan de Brinklaan te Bussum. Hierna gaat de presentatie in de regio reizen langs gemeentehuizen, bibliotheken, historische kringen, scholen etc. 

De website www.erfgooiers.com is ook opgezet om meer bekendheid te geven aan de geschiedenis van de Erfgooiers. De website is echter niet in eerste instantie opgezet als informatiebron over deze Erfgooiers. De website geeft vooral informatie over de Stad en Lande Stichting, zoals de doelstelling, de activiteiten, de publicaties, het archief van Stad en Lande van Gooiland en de objecten. Omdat veel onderwerpen een directe relatie hebben met de Erfgooiers zijn op deze website zeker ook de bronnen te vinden waar meer over de geschiedenis van deze unieke organisatie te lezen is. De belangrijkste bron blijft natuurlijk het unieke en uitvoerige archief dat is ondergebracht in het Stad- en Streekarchief in Naarden.

Via de website kan ook het programma worden bekeken van de reizende tentoonstelling over de Erfgooiers. Mede door een aantrekkelijk vormgeving van de website, door Hans van Schaapherder Design te Laren, zal zeker deze website uitgroeien tot een informatiebron voor allen die iets over de Erfgooiers willen weten. 

Panelen
De zes panelen tonen vroegmiddeleeuwse acten, schilderijen en foto’s in chronologische volgorde opgesteld door dr. Anton Kos, die werd bijgestaan door grafisch vormgever Egbert Pelgrim. Het is voor buitenstaanders nog steeds moeilijk te begrijpen dat erfgooiers hun vee lieten grazen op collectieve stukken hei, meent of bos. In de schaarbrieven van de erfgooiers zijn de regels en voorwaarden echter duidelijk omschreven.

Internetsite
De site gaat niet over de geschiedenis van de Erfgooiers maar geeft wel de bronnen waar u over deze geschiedenis kunt lezen. Zo staan op de site de inventarissen van de verschillende archieven van de Erfgooiers en een bibliografie met alle boeken over de Erfgooiers.