Carnaval in Laren

Carnaval in Laren

De Historische Kring Laren is op zoek naar foto’s, voorwerpen en andere aanverwante zaken over het carnaval zoals het vele jaren in Laren werd gevierd. Laren had ooit een keur aan carnavalsverenigingen, zoals de ‘Bierklinkers’, de ‘Rommelpotters’, de ‘Dorstige Duif’, de ‘Blokhutters’ en het ‘Touwtje’. Tegenwoordig bestaan alleen de ‘Geitenbreiers’ en de ‘Onafhankelijken’ nog. De Historische Kring Laren is voornemens een tentoonstelling over de viering van het carnavalsfeest in een ‘boerendorp boven de grote rivieren’ samen te stellen. Uw hulp wordt hierbij gevraagd. Samensteller van de tentoonstelling en HKL-bestuurslid Thijmen van der Zwaan is ruim 20 jaar lid geweest van de ‘Geitenbreiers’ en heeft nog wel het een en ander in een schoenendoos op zolder, maar uw bijdrage kan een mooie aanvulling zijn. De exacte tijden zijn nog niet bekend, ook omdat wij gaan hernieuwen, maar de bedoeling is dat de tentoonstelling op of rond 3 maart geopend zal worden. Heeft u materiaal of informatie, stuur dan een mail naar
th.zwaan@gmail.com, dan maken we er samen een mooi feessie van.
Alvast een 3x alaaf!

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 147 [2019-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.