B070: Laren toen & nu

B070: Laren toen & nu

A. Kreuzen

Foto’s van vroegere dorpsgezichten van Laren in ruwweg de periode 1910-1930 met op de naastliggende pagina het beeld van nu (in casu de jaren zeventig). Samensteller heeft vooral die contrasten uitgezocht waarbij op de nieuwe foto’s nog iets van het oude voorkomt, zodat de plek toch enigszins te herkennen is. De nieuwe, vergelijkende foto’s zijn zoveel mogelijk genomen vanaf dezelfde plaats waar de fotograaf toen het plaatje maakte.

1973

Artikelnummer: B070