B046: De Nederlandse stad-Dorpsbeschrijver

B046: De Nederlandse stad-Dorpsbeschrijver

Het is een excerpt van 8 pagina’s afkomstig uit een encyclopedisch werk met beschrijvingen van steden en dorpen in Nederland. Jaar van uitgave is niet bekend, maar zeer waarschijnlijk is dat gelegen in het midden van de 19e eeuw. De informatie betreft vooral ligging en ontstaan van het dorp ‘Laaren´, de kerken, bestaansmiddelen en de aanwezige ‘ horeca’. De uitgave door drukkerij Van Wijland omvat 750 genummerde exemplaren; HKL bezit nr. 0587.

uitg. Van Wijland, Laren, zonder jaartal,(z.j.)

Artikelnummer: B046