B045: Villa dorp Laren

B045: Villa dorp Laren

Een wetenschappelijk rapport over de ontwikkeling van Laren als villadorp. Rapport maakt een gedegen indruk, bevat veel cijfers over de groei van de bevolking en de bevolkingssamenstelling (herkomst, beroep) Gezien de opgenomen cijfers is het rapport waarschijnlijk midden jaren vijftig afgesloten en gepubliceerd.

Auteur onbekend, jaartal en uitgever ontbreken

Artikelnummer: B045