B047: Strategisch gebiedsperspectief

B047: Strategisch gebiedsperspectief

De drie gemeenten vormen samen één van vijf zogeheten clusters waarvoor de provincies Utrecht en Noord-Holland dit document hebben laten opstellen. Het SGP bevat een momentopname van de drie gemeenten en bevat – na een korte beschrijving van landschap en historie – cijfers en andere gegevens over thema’s als cultuur, zorg en welzijn, onderwijs, ruimtelijk beleid, wonen, werk/arbeidsmarkt, recreatie en toerisme, agrarische sector, waterhuishouding en vervoer/mobiliteit. Het is allemaal vrij summiere informatie. De gegevens dateren uit eind van jaren negentig.

(SGP) Laren-Blaricum-Eemnes, uitgave provincie Utrecht, zonder jaartal

Artikelnummer: B047