B027: Inventaris van de archieven van de Gemeente Laren 1925-1989

B027: Inventaris van de archieven van de Gemeente Laren 1925-1989

Het archief zelf wordt bewaard in Streekarchief Gooi- en Vechtstreek te Hilversum. Inventaris bevat uitgebreide inhoudsopgave.

Artikelnummer: B027