B011: Het paviljoen Larenberg

B011: Het paviljoen Larenberg

De geschiedenis van een vergeten hotel

A.A.M. de Valk

Geschiedenis van dit hotel-restaurant aan de Naarderstraat, dat is gebouwd na de ontdekking van Laren door het ‘ toerisme’ toen (vanaf 1882) de Gooise Stoomtram Laren aandeed. Het boekje bevat informatie over ligging, het gebouw met zijn opvallende uitkijktoren, het interieur, de eigenaars en exploitanten en het verval en sloop (in 1935. Rijk geïllustreerd met foto’s.

Uitgave: Historische Kring Laren

Artikelnummer: B011