B017: Rondom de Coeswaerde

B017: Rondom de Coeswaerde

Larense vertellingen door Gerard Koekkoek

Het boek bevat verhalen over het oude Laren, vanaf einde 18e eeuw tot begin 20e eeuw. Een groot aantal aspecten van het dorpsleven en een scala aan andere onderwerpen komen aan bod, o.m. de burgemeesters van Laren, de zondagsviering, de kerken, de gemeentehuizen, het boerenleven. Helaas ontbreekt bronvermelding en register op naam en onderwerp.

1978 (Comité Feestweek Laren)

Artikelnummer: B017