B019: St. Jan

B019: St. Jan

De Sint Jansprocessie van Laren in het Gooi

A.C.J. de Vrankrijker

De bekende Gooise historicus De Vrankrijker schetst de ontwikkeling van Sint Jansfeest tot sacramentsprocessie. Zijn geschiedenis loopt tot kort na WO II. De studie is een geschikt naslagwerk want het bevat een uitgebreid notenapparaat (aantekeningen); daarnaast veel foto’s/afbeeldingen met verantwoording. Een bijlage bevat alle Larense leden van de St. Jan Broederschap in 1806.

Artikelnummer: B019