Blog

De Johanneskerk verbeeld

Op Open Monumentendag 2021 toonde de protestantse gemeente Laren-Eemnes (de PGLE-gemeente), als mede-eigenaar van de 500-jarige Johanneskerk – de toren is in het bezit van de burgerlijke gemeente – hoe ‘de ziel van ons dorp’ in de loop der eeuwen door belangrijke kunstenaars is verbeeld. Leo Janssen gaf de massaal toegestroomde bezoekers die dag een museale blik…
Lees verder

Dorpsradio 10 oktober 2021

Teun Koetsier praat met Thijmen van der Zwaan over zijn leven. De veranderingen die het dorp Laren in de afgelopen 50 jaar onderging, worden geïllustreerd aan de hand van het leven van deze bekende Laarder. 

Het werk van Laren van Weleer en de Bourgondiërs

Op NH Gooi Zaterdag vertelt Teun Koetsier over wat het Gooi met Bourgondië te maken heeft. En hoe staat het met de restauratie van het kunstwerk Laren van Weleer?

Hans van Deuren presenteert ‘Laren van weleer’ 18 september

6 september 2021 – Hans van Deuren zal zaterdag 18 september een presentatie houden bij het kunstwerk ‘Laren van weleer’. Inloop in de Lindenhoeve is vanaf 14:00 uur en rond 14:30 uur is het vertrek naar het kunstwerk. Hans is ook de initiatiefnemer van de Stichting Kunstenaars en Kinderen in de School (https://kkids.nl/). Het kunstwerk ‘Laren…
Lees verder

Naar Nardinclant met Historische Kring Laren op 11 september

27 augustus 2021 – Wie graag de historische tuin van landgoed Nardinclant aan de Houtweg in Laren wil bezoeken, kan dat zaterdag 11 september doen met de Historische Kring Laren (HKL). Op 11 en 12 september worden de Open Monumentendagen 2021 gehouden. Op zaterdag 11 september organiseert de HKL twee rondleidingen: om 14.00 uur en…
Lees verder

In memoriam Meta Loeff-Duurland

Op 10 augustus 2021 overleed Meta Loeff-Duurland op 90-jarige leeftijd. De Historische Kring Laren heeft in haar één van zijn trouwste supporters verloren. Haar zoon Karel heeft zijn moeder geëerd in een interview in de Gooi en Eemlander van enkele dagen later. Wie zou dat beter hebben kunnen doen dan hij? Karel was voorzitter van…
Lees verder

Twee jongensboeken over Laren als kunstenaarsdorp

Op NH Gooi Zaterdag vertelt Teun Koetsier over de hoogtijdagen van Laren als kunstenaarsdorp, maar dat doet hij aan de hand van twee jongensboeken: ‘Jan Penseel van Laren‘ door P. Koekoek en ‘Hoe ik schilder werd‘ door A.F. Pieck. Delpher Bol-An 128

Kwartaalbericht 157

Kwartaalbericht 157 is medio Augustus uitgekomen en is inmiddels bij onze leden bezorgd.

Geen gebrek aan plannen en enthousiasme

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, ontwaakt de Historische Kring Laren. De inrichting is aangepast zodat voldoende afstand mogelijk is; de deuren van de Lindenhoeve zijn op de zaterdagmiddag weer geopend. Het enthousiasme om elkaar weer te ontmoeten is groot. De eerste zaterdag dat we open waren, was nagenoeg het voltallige bestuur present en was er…
Lees verder

Schenkingen 2e kwartaal 2021

07/04 Mw. José Siebers-Faber schonk ons een ansichtkaart van de Singer Memorial Foundation.  21/04 Van mw. Halsema kregen we een adresboek uit het jaar 1926. 28/04 Mw. Edith Vos-Spelt schonk ons een schilderij, voorstellende de Hut van Mie van de schilder H. Snouck. 04/05 Mw. M. v.d. Schaal schonk ons een envelop vol knipsels uit diverse…
Lees verder

Reacties op nummer 156 over de Tweede Wereldoorlog

Nummer 156, voor een groot deel gewijd aan de Tweede Wereldoorlog, inspireerde verschillende lezers tot reacties.

Zoeken in Laarder Courant de Bel

Vorig jaar heeft de HKL de gedigitaliseerde Laarder Courant de Bel ondergebracht bij het Streekarchief van Gooi en Vechtstreek. Zoeken in deze gedigitaliseerde krant gaat als volgt:

Johanneskerk 500 jaar

De officiële start van het jubileumjaar is op 17 september 2021 en in de zomerperiode worden – onder voorbehoud – al een aantal activiteiten georganiseerd.

Kanne kippen dan toch vliege?

Bep (G.L.) De Boer is regelmatig te beluisteren op Dorpsradio Laren, waar hij een van zijn ‘schrijfseltjes’ voorleest, zoals over zijn vroegere buurman Gijs Wikkerman. Dit verhaal was ook te lezen in Kwartaalbericht 120 [2012-2].

Eemnesser Namenboek

Na een lange en intensieve weg van onderzoek en schrijven heeft de Historische Kring Eemnes op 29 mei het ‘Eemnesser Namenboek’ kunnen presenteren. Auteurs zijn Jaap Groeneveld, Henk van Hees, Dick Scherpenzeel en Wiebe van IJken.