Burgemeester van Nispenstraat 29, 1251 KE Laren

Blog

Boek ‘Laren van weleer’ verschenen

1 nov. 2020 – “In ruim honderd jaar is hier heel veel veranderd en is Laren van een dorp vol boeren geworden tot een dorp zonder boeren. Waaraan kan jij nu nog zien dat Laren vroeger een echt boerendorp was?” Dit is één van de vragen die in het op 29 oktober verschenen boekje ‘Laren…
Lees verder

Kwartaalbericht 154

Van de redactieDit keer een mooie mix van spontaan toegezonden bijdragen, speurwerk van onze werkgroep bouwhistorie en eigen redactie-onderzoek. Adrie Kerkhof vertelt boeiend over de avonturen van haar Larense voorouders. Aagje Kramer leverde een bijdrage over haar man Nap de Klijn. De werkgroep bouwhistorie brengt de geschiedenis van restaurant Golden River en voorgangers in kaart.…
Lees verder

Hoe en wanneer kunnen wij elkaar weer ontmoeten?

Werd in het vorige Kwartaalbericht teruggeblikt op 40 jaar historische Kring Laren, blik ik in dit voorwoord liever vooruit. Want het werd een bijzonder jubileumjaar. De Lindenhoeve was grotendeels gesloten of beperkt toegankelijk; activiteiten konden niet worden georganiseerd. Geen feest met slingers dus. Op het moment van schrijven is te voorzien dat ook de Vrijwilligersborrel…
Lees verder

Schenkingen 3e kwartaal 2020

9/7: Van Mw. Adriëne van Vreden kregen we een grote stapel boeken van wijlen haar vader A. van Kessel. 16/7: Van Mw. T. Nijssen te Laren kregen we een drietal boeken over Laren. 22/7: Dhr. Leo Janssen doneerde ons een stapel boeken over kunst en Laren. 29/7: In onze brievenbus vonden we een bidprentje op…
Lees verder

Oplossing houten schildjes

In Kwartaalbericht 153 las ik een berichtje over houten schildjes. Als ik de namen voorzichtig ontcijfer lees ik R.(E.M.) v.d. Brink, Gerard Hofstee, K. van Huystee e.a. Dit heeft ongetwijfeld met de oude garde van de Parcival-verkennersgroep te maken. Volgens mij zaten deze plankjes op een wandbord in hun hoofdkwartier, spijkergaatje, en daarop kon je…
Lees verder

Vrijwilliger in het zonnetje: Mariëlle Bax

Ooit zag ik op het etalageraam van een van de sjieke Larense winkels een rijtje internationale plaatsnamen vermeld: London • Paris • New York • Laren. De naam van ons lieve kleine dorpje prominent genoemd tussen de grootste metropolen ter wereld! Dat beeld kwam bij mij terug tijdens mijn gesprek met archivaris en bestuurslid Mariëlle Bax…
Lees verder

Een Larense (bouw)historie

Extra afbeeldingen behorende bij het artikel door Arthur Eijlers, Vincent van der Meulen en Wim Keizer. Het complete artikel zal op later tijdstip aan deze site worden toegevoegd; vooralsnog is het artikel alleen in gedrukte vorm te lezen in Kwartaalbericht 154 – pagina 20 t/m 27.

Nieuwsbrief Oktober 2020

Abonnees hebben zojuist de gratis nieuwsbrief van oktober ontvangen. Blijf maandelijks op de hoogte van het nieuws rondom de Historische Kring Laren door u hier in te schrijven.

Lindenhoeve beperkt open op woensdagmiddagen

18 aug. 2020 – Het bestuur van de Historische Kring Laren (HKL) heeft besloten de Lindenhoeve, normaal geopend op zaterdagmiddagen van 14.00 – 16.00 uur, in beperkte mate open te stellen. Beperkt, dat wil zeggen dat de Lindenhoeve ingaand 2 september op woensdagmiddagen geopend is, van 13.00 tot 15.30 uur. Dit zijn de middagen waarop…
Lees verder

Boekje ‘Laren van weleer’ op komst

17 aug. 2020 – “In ruim honderd jaar is hier heel veel veranderd en is Laren van een dorp vol boeren geworden tot een dorp zonder boeren. Waaraan kan jij nu nog zien dat Laren vroeger een echt boerendorp was?” Dit is één van de vragen die in het eind oktober te verschijnen boekje ‘Laren…
Lees verder

Kwartaalbericht 153

Van de redactieDe Historische Kring Laren had dit jaar graag veel aandacht willen besteden aan zijn 40-jarig bestaan, maar het Virus noopte ons de Lindenhoeve vooralsnog gesloten te houden. Gelukkig kon het plan om in Kwartaalbericht 153 wat uitvoeriger terug te blikken wel gewoon doorgaan. Bas Holshuijsen, de vierde HKL-voorzitter, gaf zijn vaste plekje graag…
Lees verder

Vrijwilliger in het zonnetje: Bep (G.L.) De Boer geeft het nooit op

Wat heeft Bep (G.L.) De Boer, geboren op 16 november 1933 te Huizen, in zijn leven eigenlijk niet gedaan? Dat vroeg ik me vaak af bij onze redactievergaderingen als Bep iets vertelde over zijn avonturen als marinier op Aruba, over zijn werk als bezorger bij een delicatessenwinkel of over laten drukken van de eerste Kwartaalberichten…
Lees verder

Rob Ramselaar overleden

Op 15 juni 2020 is Rob Ramselaar op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was in 2010 archiefvrijwilliger geworden. Enige tijd geleden trok Rob zich terug omdat het steeds minder goed ging met zijn vrouw Anneke. Rob wilde in haar buurt blijven. Toch was Rob – als dat kon – bereid langs te komen in de Lindenhoeve…
Lees verder

Onderscheiding voor Teun Koetsier

Op 24 april is Teun Koetsier (1946), onder andere secretaris van de HKL, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Nanning Mol maakte dit bekend tijdens de livestream-uitzending van de presentatie van het boek ‘Het dorp, de oorlog, de mensen’.

Berend Gerstekorrel overleden

Op 6 juni 2020 is op 96-jarige leeftijd Theo Christenhuis overleden. Hij stond vooral bekend als Berend Gerstekorrel. Onder die naam was Christenhuis tientallen jaren actief als dirigent van de Larense boerenkapel De Dorsvlegels. Gerstekorrel is vereeuwigd in een beeldje dat het op pleintje voor Sancta Maria staat. Dat beeldje werd in 1979 gemaakt door…
Lees verder