Bijenvereniging 90 jaar

Bijenvereniging 90 jaar

In november 2014 is het negentig jaar geleden dat de Larense afdeling van Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland opgericht werd. Imkers en bijen zijn onlosmakelijk verbonden met het Gooi en met Laren in het bijzonder. 

In de aanloop naar november zal de Vereniging veel aandacht besteden aan dit lustrum en zal een aantal activiteiten samen met de Historische Kring organiseren zoals de tentoonstelling die op 24 mei zal starten in de buitenruimte van de Lindehoeve. Ook zal er een expositie van bijenmaterialen ingericht worden. In het kwartaalbericht van het voorjaar zal een artikel over de Larense imkers tijdens de 2e wereldoorlog verschijnen: tijdens de oorlog groeide het aantal imkers als nooit tevoren. In het najaarsnummer zal een tweede artikel opgenomen worden over de geschiedenis van de Vereniging. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 127 [2014-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.