Bert Calis: Lindenhoeve gerestaureerd

Bert Calis: Lindenhoeve gerestaureerd

Bert Calis (1946), voluit Elbertus Quirinus Maria, bracht ons op een zaterdagmiddag in de Lindenhoeve een fraaie, uitgebreide stamboom. Daar blijkt uit dat hij evenals onze redacteur Hein Calis een nazaat is van Krijn Calis. In bijgaande stamboom laten we zien dat het eerste kind van Krijn Calis, Klaas Krijnsz. Calis, voorvader was van Hein en het derde kind, Cornelis Krijnsz., van Bert.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 160 [2022-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 9,50 per stuk in de Lindenhoeve en bij Bruna te koop, zolang de voorraad strekt.

Tekst: Wim Keizer 

De uitgebreide stamboom die wij van Bert kregen (en die we publiceren op onze website) geeft aan dat Cornelis Krijnsz (1835-1913) in 1870 trouwde met Grietje Smit en twee dochters en twee zonen kreeg. De oudste zoon, Krijn (1871-1953) was veehouder en landbouwer en trouwde in 1902 met Maria van der Schaal. Zij kregen zes dochters en drie zonen. In 1915 overleed Maria. Krijn hertrouwde in 1918 met Jacoba Mol, weduwe van Jan Majoor.

Het zesde kind van Krijn en Maria was Cornelis Bartholomeus Johannes, bekend als Rooie Kees (1910-1975). Hij was veehouder. De derde naam had hij te danken aan zijn geboortedag: Sint Jansdag.

De tweede zoon van ‘Rooie Kees’, Bert, die ons de stamboom bracht, is aannemer en was 33 jaar vrijwilliger bij de brandweer. Hij trouwde in 1970 met Beppie Post. Er kwamen twee zonen, Costiaan (1973) en Martijn (1977), nu beiden in het familiebedrijf werkzaam als aannemer en timmerman. 

Bert vertelt dat hij het bedrijf in 1969 heeft opgericht op het erf van de boerderij van zijn vader. In 2000 was hij met zijn twee zonen betrokken bij de restauratie van de Lindenhoeve, het onderkomen van de Historische Kring. In 1979 kregen Bert en Beppie ook een dochter, Carina, die als fotograaf en grafisch ontwerper werkt.

Costiaan woont samen met Sonja Groenesteyn. Martijn trouwde in 2005 met Marije Rigter. Zij hebben twee zonen, Stijn (2007) en Coen (2010). Carina trouwde in 2015 met Wilburt Bus en zij hebben een dochter, Aelynn (2017).