Archief Gerard Koekkoek naar HKL

Archief Gerard Koekkoek naar HKL

De Historische Kring Laren ontving in maart een zeer bijzondere aanwinst van de familie Koekkoek. Het betreft bijna het gehele archief van Gerard Koekkoek. Deze bekende Laarder schreef in de jaren ‘70 en ‘80 typisch Larense verhalen op in verschillende boeken, die allen een groot verkoopsucces waren.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 100 [2007-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Karel Loeff

‘t Laer, Rondom de Coeswaerde en de Larense Dorpsstraat staan ongetwijfeld bij veel Laarders in de kast. Na het overlijden van Koekkoek ontfermde zijn weduwe zich over het archief. Dat was tot op heden een ontoegankelijk terrein. Jarenlang werden de unieke mappen met foto’s, knipsels en kaarten op zolder bewaard, waar niemand werd toegelaten in Gerard’s ‘domein’. Bij de samenstelling van het boek “De Getuigenis op straat” over de St. Jansprocessie heeft eerst Frans Bierlaagh getracht in het archief te mogen kijken, wat helaas niet is gelukt. Naderhand heeft Tim Bitter contact gezocht met mevrouw Koekkoek, waarna uiteindelijk de heren Leo Janssen en Karel Loeft de gelegenheid kregen een kijkje te nemen in dit unieke archief.

Voorzitter van de Historische Kring Karel Loeff: ‘Het was voor het eerst dat we materiaal mochten gebruiken, we voelden dat er sprake was van een doorbraak’. Met de schenking door de erven Koekoek komt er een grote bron van materiaal en kennis over Laren beschikbaar. Drie dozen archiefmateriaal zijn inmiddels gesorteerd en beschreven in een inventaris. Een ander deel van het archief is gegaan naar de Broederschap van Sint Jan en de Klepperman van Elleven. Gerard Koekkoek, die tevens organist was in de Sint Jansbasiliek, was oprichter van deze folkloristische dansgroep. Archivaris Bep De Boer van de Historische Kring Laren zal zich samen met de andere vrijwilligers in het archief bezig houden met het verwerken van de vele ansichtkaarten en knipsels. Daarnaast wordt een deel van de gegevens gedigitaliseerd. In de toekomst zal er ook een tentoonstelling worden gewijd aan het materiaal, zodat iedereen kennis kan nemen van het unieke archief van deze bijzondere Laarder.