Antoon Bruggeling krijgt “schaap met de vijf poten penning”

Antoon Bruggeling krijgt “schaap met de vijf poten penning”

Op 3 maart j.l. werd Antoon Bruggelink bij zijn afscheid als eindredacteur van de Laarder courant de Bel verrast door de Historische Kring Laren.

Hij kreeg de ‘het-schaap-met-de-vijf-poten’ penning voor zijn immer enthousiaste inzet voor de geschiedenis van Laren gedurende 32 jaar. Door zijn grote betrokkenheid bij ons dorp en in het bijzonder de oude geschiedenis ervan, vond de Historische Kring bij Antoon altijd gehoor die geschiedenis ook te delen met de lezers van de Laerbode, later met die van de Gooi en Eembode en vooral met de lezers van de Laarder Courant de Bel. De digitalisering van de Laarder Courant de Bel was zonder Antoon aanzienlijk ingewikkelder geweest. De ‘het-schaap-met-de-vijf-poten’ penning werd vanmiddag voor het eerst uitgereikt. Het bestuur van de Historische Kring heeft deze penning in het leven geroepen om juist díe mensen te eren, die extern veel voor de Historische Kring hebben gedaan. In Antoon vonden wij een prachtig, eerste voorbeeld van iemand die het hart op de juiste historische plek heeft zitten. Wij danken Antoon voor zijn decennialange inzet! De Historische Kring Laren bestudeert en etaleert de geschiedenis van Laren! Bij dat etaleren was Antoon een zeer belangrijke en enthousiaste schakel! 

Bron: Laarder Courant de Bel.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 116 [2011-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.