Afscheid van gemeenteontvanger L. Smit

Afscheid van gemeenteontvanger L. Smit

Per 1 december 2001 werd eervol ontslag verleend aan de heer L.H.Th. Hendriks als burgemeester van de gemeente Laren in verband met zijn pensionering. Hoe ging dat vroeger? Bijvoorbeeld in 1932 bij het afscheid van gemeenteontvanger de heer L. Smit. Hieronder volgt een beknopte weergave uit de couranten van die dagen.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 80 [2002-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Door A.H.F. de Boer

De heer L. Smit gaat heen na 52 jarigen gemeentedienst
Vrijdag 1 juli heeft de Larense gemeenteontvanger de heer L.Smit den gemeentedienst verlaten om van zijn welverdiende rust te genieten in het dorp, waaraan hij met hart en ziel verknocht is. Vier en vijftig jaren heeft de heer Smit deel uitgemaakt van hen die in de dienst der gemeenschap zijn. Hij trad in dienst van de gemeente in 1880 op 13-jarige leeftijd als enige volontair ambtenaar in dienst bij de secretaris van Burgemeester Velthuysen. Hij was op de lagere school geweest bij meester Van Wulfen. In 1888 was Laren nog zo klein, dat hij niet alleen ambtenaar was in Laren (s’middags) maar ook in Bussum (s’morgens). Op 1 januari 1908 volgde zijn benoeming tot secretaris in Laren en moest hij Bussum verlaten. Dit kwam mede door zijn echtgenote Cornelia Banis, geparenteerd aan de Larense Van Dijks, die haar woonplaats Laren niet wilde verlaten. Tot 1923 was de heer Smit ook ambtenaar van de Burgerlijke Stand. In deze functie is hij heel wat paartjes behulpzaam geweest bij het zetten van de gewichtige stap in het huwelijksbootje. In 1923 telde Laren 5000 inwoners en kon de functie van gemeentesecretaris en gemeenteontvanger niet langer in een persoon verenigd worden.

De heer Smit heeft toen voor de functie van gemeenteontvanger gekozen, die hij tot aan zijn pensionering heeft vervuld. Velen werden door de heer Smit in de gemeenteadministratie ingewijd zoals de heren Van Voorst, Vader, Collot d’ Éscury, Herkenrath, Zwanikken, van Laar en de heer Meulenkamp. Lang heeft hij samengewerkt met de wethouders Hein Smit en C. van den Brink. De persoonlijkheid van de heer Smit kenschetst men het beste door te zeggen: hij was de eenvoud zelve. Ter gelegenheid van zijn 50-jarig dienstverband in 1930 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze werd hem uitgereikt door burgemeester H.L.M. van Nispen van Sevenaer. In het openbare leven maakte hij deel uit van het R.K. Kerkbestuur en was hij secretaris van de Vincentius vereniging. Bij zijn afscheid kreeg hij namens de Gemeenteraad een fraai gouden horloge en van zijn collega’s een schrijfstel bestaande uit sierlijk en smaakvol in geklopt tin uitgevoerde voorwerpen; inktkoker, vloeiroller versierd met figuren, presse-papier, lakstempel, pennenbak en briefopener. Als ambteloos burger is de heer Smit dezelfde gemoedelijke en vriendelijk mens gebleven, die altijd klaar stond om te steunen en te helpen. Zijn vriendenkring was ook zeer uitgebreid.