Wedstrijd voor kinderen: Nieuw wapen van Laren gezocht

Wedstrijd voor kinderen: Nieuw wapen van Laren gezocht

De Historische King Laren (HKL) en de stichting Kunstenaars en Kinderen In de School (KKIDS), opgericht door Hans van Deuren, hebben samen een wedstrijd uitgeschreven voor kinderen tot en met 12 jaar:

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 165 [2023-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 9,50 per stuk in de Lindenhoeve en bij Bruna te koop, zolang de voorraad strekt.

Wie ontwerpt een mooi nieuw ‘gemeentewapen’ (logo of vignet) dat heel goed weergeeft wat ‘Laren’ is.

De wedstrijd is aangekondigd in het zojuist verschenen Kwartaalbericht 165 van de HKL.

Het gemeentewapen van Laren is een omgekeerde gouden S op een blauwe ondergrond.

Op het kunstwerk ‘Laren van weleer’, dat in het hertenkamp staat, is die ‘S’ één van de afbeeldingen. Het is te zien naast de molen, aan het begin van het kunstwerk.

In het boekje ‘Laren van weleer’, dat gemaakt is bij de redding van het kunstwerk door Hans van Deuren, staat waar die S van afkomstig is. Het is een wevershaak, een ‘warrek(r)am’. Laren had vroeger veel weverijen. Maar die zijn al lang verdwenen.

Als Laren geen wapen had, wat voor afbeelding, vignet of logo zou je dan nu ontwerpen?

Waar denk je het eerste aan als je aan Laren denkt?

Het ontwerp mag allerlei vormen aannemen: een tekening, een schilderij, een ontwerp op de computer, een foto, een voorwerp in zand of klei of iets anders dat je verzonnen hebt.

De ontwerpen voor het nieuwe wapen kunnen uiterlijk 30 oktober 2023 worden ingeleverd. Dat kan in de brievenbus van het centrum van de HKL, de Lindenhoeve, (Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 29, Laren), via de mail (info@historischekringlaren) of, als het een voorwerp is, op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur in de Lindenhoeve.

Een jury, bestaande uit Hans van Deuren (voorzitter), Elize van der Werff en Mariëlle Bax zal de ontwerpen beoordelen. Er komen 3 prijswinnaars.

De prijs voor deze drie is een ochtend of middag tekenen/schilderen in het atelier van Hans van Deuren.

Verder krijgt elke deelnemer het boekje ‘Laren van weleer’ en een leuke verrassing.

HKL en KKIDS hopen dat veel kinderen meedoen aan deze wedstrijd. De winnende ontwerpen worden afgebeeld in het eerste Kwartaalbericht van 2024. Ook komen ze in het Brinkhuis, samen met de resultaten van het KKIDS-project van het najaar 2023. Mooi is het dat dit thema goed aansluit bij de verhuizing van het gemeentebestuur naar het Brinkhuis.

KKIDS-projecten najaar

Al vele jaren organiseert de stichting KKIDS projecten op de basisscholen in Laren, met behulp van hedendaagse kunstenaars.. Dit jaar is ook hier gekozen voor inspiratie via de afbeelding van het wapen van Laren. Op die manier wordt de verbinding gelegd tussen verleden, heden en toekomst. De kunstenaars op de scholen gaan daar samen met de kinderen, mee aan de slag en proberen de nadruk te leggen op het weergeven van je identiteit: “wie ben ik, wat zijn wij”? Dus smaller of juist misschien breder dan voor de wedstrijd een nieuw wapen (logo, vignet) voor het dorp Laren te ontwerpen. Meewerkende kunstenaars zijn dit jaar o.a. Charlotte Vis , Betsy Veenman, Loes van Gorkum, Hennie Haselaar, Ineke Vaasen, Tettie de Vries, Peter de Vries (met hulp van Frank van der Veer) en waarschijnlijk Koos Koopman.

De KKIDs-projecten worden afgesloten met een tentoonstelling in het Brinkhuis van 4 tot 16 november.

Afbeelding: De ‘S’ in kunstwerk ‘Laren van weleer’, naast de molen.

(Publicatiedatum 23 augustus 2023)