Voorwoord 110

Voorwoord 110

Alweer voor de vierde keer dat ik het voorwoord mag schrijven voor het Kwartaalbericht. Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Vorig jaar rond deze tijd werd ik gevraagd voorzitter te worden en op 1 januari a.s. hebben we het eerste jaar erop zitten. Een jaar waarin het bestuur verder uitgebreid is en we nu met een sterk team goed draaien. Iedereen moest een beetje aan elkaar én aan datgene waar de Kring mee bezig is wennen. Er komen zeer veel verschillende onderwerpen via de mail of de ouderwetse brievenbus binnen, onderwerpen waarvan ik geen idee had dat die op het bordje van de Kring zouden liggen. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 110 [2009-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Antoinetty van den Brink, voorzitter

Er zijn veel meer instellingen die zich bezig houden met geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van het Gooi, dus Laren, in het bijzonder en er zijn ook veel meer mensen die zich hier enthousiast mee bezig houden dan ik vermoedde. Ik besefte het afgelopen jaar dat geschiedenis lééft! Het willen weten en het willen bestuderen en archiveren van de tijd die achter ons ligt, biedt een prachtig fundament voor de tijd die vóór ons ligt. Zonder die kennis van het verleden zouden we velerlei zaken in een heel ander perspectief zien. En al die kennis wordt gedeeld, verteld, gedanst, gedocumenteerd en/of beschreven door vele vrijwilligers. Alleen bij onze Kring al hebben we zo’n 60 personen die zich geheel belangeloos inzetten. Dat varieert van archiefmedewerkers, gast­vrouwen en -heren op de zaterdagmiddag, de redactieleden van het Kwartaalbericht, de bezorgers hiervan ook, tot de samenstellers van tentoonstellingen, de schoonmaakploeg of diegenen die de tuin bijhouden. En dan heb ik het nog niet gehad over die mensen die ‘af en toe’ even wat voor de Kring doen, zoals het scannen van ansichtkaarten of het verhelpen van kleine technische storingen. 

Al deze mensen vormen samen de Kring, onze Kring! Wij zijn daar heel erg blij mee en daarom ook hebben wij ze uitgenodigd om op 19 december naar de Lindenhoeve te komen zodat wij aan hen nog eens onze welgemeende dankbaarheid kunnen tonen.

Zonder vrijwilligers en leden (donateurs) zou de Kring net zoiets zijn als geschiedenis zonder ver­halen: nietszeggend, saai en vooral ook arm. Bij deze willen we dan ook alle betrokkenen zeer gemeend danken voor het vertrouwen in het bestuur en iedereen een goed en zinvol 2010 toewensen!

Graag verwelkomen we u in het lustrumjaar 2010 in de Lindenhoeve of in Singer Laren, waar we aan het eind van het jaar een lustrumtentoonstelling zullen hebben over de Weverijen in Laren!