Tapijtfabriek

Mijn oude buurt: de Laan

Afgelopen voorjaar 2006 was ik in het voorportaal van Albert Heijn om postzegels en een strippenkaart te kopen. Ik moest even wachten op twee dames, die ieder een bos bloemen als cadeau lieten inpakken en die moesten afrekenen. De dames waren mevrouw Corry Goes en Mevrouw Willy Wikkerman. Ik wist ogenblikkelijk, dat hier iets aan…
Lees verder

Middenpagina: Tapijtfabriek v.d. Brink en Campman

Foto: J. Spruyt Hoogland: Piet en Joop Spruyt staan links en rechts van de deurstijl achter hen. Wie herkent zichzelf verder op deze foto en bij welke gelegenheid zou dit kunnen zijn geweest? Reacties graag aan de redactie van de Historische Kring