Sint Jansharmonie

De St. Jansharmonie

De St. Jansharmonie (voorheen opgericht als fanfare St.Vitus in 1922 door kapelaan C. Uiterwaal) met als muzikale begeleider en verantwoordelijk voor het onderricht: Lammert van de Veer. Hij was muzikant geweest bij een militaire kapel.

Kwartaalbericht 092

In verband met dit speciale nummer over de familie van Aken, gemaakt in samenwerking met de Historische Kring Eemnes worden de ingekomen brieven in het septembernummer geplaatst. Uitzondering vormt de hieronder geplaatste brief van de heer G.J. van der Veer uit Hoek van Holland en een artikel van Annie Voulon-Calis. Verder willen we allen die…
Lees verder