Groep Werkers Akkoord: 40 jaar

15 Oktober 2009 is het 40 jaar geleden dat de GWA officieel werd opgericht. Eind jaren zestig werd het ook in Laren politiek onrustig. De babyboomers werden volwassen en eisten ook woonruimte. Net als heden het geval is, waren er in Laren bijna geen woningen in de sociale huursector te verdelen. Er was in de…
Lees verder