Zingerskamp

Zingerskamp

Deze typische naamgeving is ontleend aan een zangersfestijn. Zoals de lezer reeds heeft bemerkt, waren de Laarders muziekliefhebbers. Dat uitte zich in de vooroorlogse jaren door de vele nationale muziekconcoursen die hier gehouden werden. Eén daarvan spande, doordat er ook een zangconcours aan was verbonden, zeker wel de kroon. Dit tweedaagse festival werd gehouden in een graskamp aan de Jordaan die de naam ‘de Kuil’ droeg. Niet alleen de Harmonie- en Fanfarecorpsen maar ook de zangverenigingen met hun koren, waarvan sommige met een honderdtallige bezetting, beklommen daar het podium om mee te dingen naar de prijzen. Het is wel wonderlijk dat deze feesten nooit verstoord werden door slechte weersomstandigheden. Dat mooie weer bevorderde de grote toeloop van muziekliefhebbers, want met zulke dagen puilde Laren uit van de vreemdelingen. Als de alledaagse rust in het dorp was weergekeerd werd er nog veel over het gebeuren nagekaart en dan bijna hoofdzakelijk over de zangwedstrijden. Dat waren volgens een Larense uitdrukking nog eens ‘Zingers’! Daar was men weg van! Toen bezijden de Jordaan een nieuwe weg werd aangelegd besloot men de Zingers (Zangers) in die graskamp te herdenken door deze te dopen met de naam Zingerskamp. Dus geen Singerskamp zoals sommigen het ervan maken. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Zingerskamp op deze site: