Pruisenbergen

Pruisenbergen

Het Gooi is bezaaid met bergen. Lach nu niet geachte lezer, want de Gooiers vinden het helemaal niet lachwekkend dat hun heuvels die door zandverstuivingen zijn ontstaan, bergen worden genoemd. In het verre verleden was het al een ‘Berg’ en het zal altijd ‘Berg’ blijven. En hiermede was de kous af. Laren bezit de volgende bergen:

  1. Larenberg, gelegen aan de Naarderstraat. Even voorbij de Stichtse Hof duidt een witte steen in de straatweg de gelijke hoogte aan met het haantje van de toren van de Ned. Herv. Kerk aan de Naarderstraat. De 100 meter verder gelegen top van deze hoogte geeft een totale hoogte van 31 meter aan.
  2. De Zwarte Berg ligt in de omgeving Leemzeulder, Paviljoensweg.
  3. De Aartjesberg bevindt zich op de Westerheide; vanaf het St. Janskerkhof fietspad richting Crailosebrug.
  4. De Witte bergen op de Zuiderheide zijn te bereiken vanaf het einde van de Zevenenderdrift en dan rechtdoor de heide over. Niet verwarren met motel ‘De Witte Bergen’.
  5. De Zeven bergjes omgeving theehuis ‘t Bluk zijn grafheuvels ook wel tumuli of koepelgraven genoemd. Opgravingen hebben bewezen dat het daar een dodenakker is uit voorhistorisch tijdperk.
  6. Steenbergen. Daarover later.
  7. En nu komen we aan de naam Pruisenbergen.

Toen in begin 1800 de Franse troepen Naarden hadden belegerd en met hun uitvallen op een verschrikkelijke manier de Gooise dorpen afstroopten, kwamen de Pruisische en Russische troepen naar Laren om de Fransen te verjagen. Van de Russen die bij de boeren waren ingekwartierd had men weinig last, maar van de Pruisen die boven aan de Drift op een berg hun tenten hadden opgeslagen (vandaar de naam Pruisenbergen) had men meer dan genoeg. Het hele dorp was opgelucht toen de ‘Grootsmoelen’ zoals ze genoemd werden de hielen van hun laarzen lieten zien. Ik behoef hier niet verder op in te gaan; we hebben ze 5 jaren lang horen snauwen. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Pruisenbergen (Pruischenbergen) op deze site: