Hendrikalaantje

Hendrikalaantje

Dit zijweggetje van de Molenweg ontstond in het begin van deze eeuw toen met krankzinnige haast de meest vreemdsoortige bouwsels verrezen en het dorpsbeeld drastisch 34 veranderde. Aan de rand van dit laantje, dat toen een paadje was naar de boerderij van Jaap van Stien, werden de daar nog steeds bestaande woningen gebouwd. Op aanraden van een vrouwtje, Drieka geheten, die de nogal – volgens haar – saaie bouw wilde verfraaien werden, aan de voorzijde van de huizen, van veel glas voorziene serre’s aangebouwd. Het gaf wel een vriendelijker aanblik, maar prompt kregen zij de nooit meer weg te cijferen bijnaam ‘De Vogelkooitjes’. En Drieka werd met haar doopnaam, Hendrika, voor altijd aan dit laantje verbonden. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over het Hendrikalaantje op deze site: