Bisschopwaarde

Bisschopwaarde

Tussen de Melkweg en Gooiergracht lag voorheen een weiland waarop in de zomer de koeien graasden maar dat in de wintermaanden gedeeltelijk onder water stond. Door die nattigheid werd het land vruchtbaar en verkreeg alzo een natuurwetenschappelijke ‘waarde’. (Zie Uiterwaarde). In de 13de eeuw ontstond om het grondbezit aldaar, een oorlog tussen de Graaf van Holland en de Bisschop van Utrecht. Met als resultaat dat de Gooiergracht de grens werd van Holland en het Sticht (Utrecht). Door die Bisschop en de Waarde saam te voegen ontstond in de nieuwe Heideveldbuurt deze naam. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]

Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Bisschopwaarde op deze site: