Pieter Cornelis de Moor (1866-1953)

Pieter Cornelis de Moor (1866-1953)

Pieter Cornelis de Moor werd op 28 mei 1866 geboren in Rotterdam, als eerste zoon van Willem de Moor en Catherina Helena Hartong. Zijn vader werkte als scheepsbouwer in het door zijn grootvader opgezette scheepsvaartbedrijf. Plannen om in de voetsporen van zijn vader te treden heeft de Moor echter nooit gehad.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 97 [2006-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Mary van der Schaal – de Valk

Als kind hield hij zich graag bezig met tekenen en schilderen. Toen hij als elf jarige een bloemstukje had geschilderd voor zijn vaders verjaardag, zag men wel dat hij talent had.

Omdat hij meer aandacht besteedde aan tekenen en schilderen, weinig studeerde en zeer slechte cijfers behaalde, werd hij van school genomen. Hij was er niet rouwig om, nu kon hij zich echt gaan wijden aan zijn roeping. Hij liet zich inschrijven bij de Rijksacademie van Beeldende kunst te Rotterdam. Daar leerde hij tekenen naar gipsafgietsels van klassieke beelden. Van zijn studies uit deze periode is niets bewaard gebleven.

Elegante dame die de pauwen voert

Evenmin is bekend hoe zijn werk en vorderingen werden beoordeeld. In 1884 schreef hij zich in aan de Académie Royal des Beaux Arts in Antwerpen. Daar is hij geïnspireerd geraakt door de theorieën van de Franse Symbolisten, die hij op verschillende manieren in zijn werk heeft verbeeld. Hij heeft gewerkt in het atelier van B.Constant en van Puvis de Chavannes te Parijs. Zijn loopbaan kenmerkt zich door de grote verscheidenheid van landen waar hij heeft gewerkt en indrukken heeft opgedaan.

Zo heeft hij in Frankrijk, Zwitserland, Italië, Zweden, de Verenigde Staten, Palestina en natuurlijk in Nederland gewerkt, heeft deel uitgemaakt van diverse avant-garde groeperingen. Hij behoort tot de pioniers van de abstracte kunst in Nederland. Ook is hij enige tijd lid geweest van de befaamde kunstenaarskolonie op de Monte Verità bij Ascona.

Een van de Kruiswegstaties in de St Jansbasiliek.

In Italië kwam hij in aanraking met de techniek van fresco’s schilderen. Er werd dan geschilderd op muren die met natte kalk bestreken waren zodat de verf die daarop werd aangebracht er diep introk. In de basiliek van St Jan in Laren schilderde hij de kruiswegstaties in deze techniek (1923-1928). Het was een zeer veelzijdig man.

Hij schilderde, tekende,etste, aquarelleerde en lithografeerde landschappen, figuren, dieren, bloemen en Bijbelse voorstellingen. Behalve als vrije schilder en tekenaar is hij ook actief geweest als illustrator terwijl hij verder nog enkele malen toneeldecors en kostuums heeft ontworpen.  Ondanks dat er allerlei invloeden in zijn oeuvre zijn aan te wijzen – belangrijke voorbeelden zijn persoonlijkheden als Breitner, Toorop, Matthijs en Rembrandt – heeft zijn werk tocht een duidelijk eigen karakter, vooral in zijn kleurgebruik.

Restauratie van de kruiswegstaties in de Larense Basiliek in 2005

De Moor komt naar voren als een kunstenaar die de ideeën van zijn tijd op zijn eigen manier heeft geprobeerd te verwerken. Hij was een rusteloos en gedreven persoon die geleefd heeft voor de kunst. Hij overleed op 16 maart 1953 te St. James, Long Island.  

Bronnen:

  • P.C. De Moor, door Joppe Knoester 1988-1989
  • Pieter A. Scheen 1750-1950
  • Website ‘Kunstenaars’ van André de Valk