Oude Naarderweg 14

Oude Naarderweg 14

Gevelsteen Oude Naarderweg 14, Laren NH

Aan de Oude Naarderweg 14 vinden we boven de voordeur een heel mooie gevelsteen met de naam van het huis:

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 150 [2019-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Gevelsteen ‘Rozen Hoeve’ Oude Naarderweg 14, Laren NH

ROZEN HOEVE

In 1909 kwam de kunstschilder Th.B. van Lelyveld in Laren wonen en liet daar een mooie villa bouwen aan de Oude Naarderweg. Het huis kreeg de naam “Rozen Hoeve”, waarschijnlijk omdat de naam van zowel zijn moeder als zijn vroeg gestorven dochtertje Rose was. Het echtpaar Van Lelyveld woonde hier tot 1917. 

Later kocht de kunstschilder Evert Pieters deze villa. Evert Pieters werd in 1931 75 jaar en overleed in 1932. Zijn vrouw overleed in 1940. In de overlijdensadvertentie van mevrouw Pieters werd de villa Rose-Hoeve genoemd. Ook heeft hier de kunstverzamelaar/handelaar de heer R.G. de Boer gewoond. De heer De Boer was ook bestuurslid van het Singer Memorial Foundation. Voor zijn verdiensten werd hij in 1961 geridderd en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Nu woont hier de familie Van de Wall Bake. 

Achter de villa staat een tuin/schilderhuisje. Daar zit boven de deur een ruim 400 jaar oude gevelsteen. Die werd door de kunstschilder Van Lelyveld uit Amsterdam gehaald. Er staat een monnik op afgebeeld en onderaan de steen staat:

Gevelsteen “T WAEPEN VAN MUNCKEDAM 1601” Oude Naarderweg 14, Laren NH

“T WAEPEN VAN MUNCKEDAM 1601”

Volgens H.W. Alings in het maandblad Amstelodanum is de monnik op de gevelsteen naar links gewend met de knots op de linker schouder. Als typisch element draagt hij een aarden kannetje. 

Op het officiële wapen van Monnikendam is de monnik naar rechts gewend met de knots over de rechter schouder. Alings merkt op dat het gevelsteenbeeld misschien een vrije verbeelding is van het stede wapen van een oud-Monnikendammer.

Bronnen: Laren en zijn schilders door Jan P. Koenraads; Laarder Courant De Bel; Amstelodanum 48e jaargang p.68; Centraal Bureau voor Genealogie. Foto’s: auteur.