Opschrift op een toiletdeur in de Tweede Wereldoorlog

Opschrift op een toiletdeur in de Tweede Wereldoorlog

* in een toilet op Station Hollands Spoor in Den Haag,
dichter onbekend

Ons land is als dit kabinet,

Eerst was het vrij en nu bezet.

’t Is hier als in de Nederlanden,

Geen winst, doch vele offeranden.

Ook hier wacht men in stille wijding

Op het moment van de bevrijding.

Alles, en ook zoo in ons land

Komt onder zwaren druk tot stand.

Doch onder het zuchten, dat wij hooren,

Wordt er een groote hoop geboren.

Tenslotte geldt voor allebei:

Heel spoedig zijn wij weder vrij.

Hoe opgelucht zult gij u voelen,

Als gij het vuil weer weg ziet spoelen.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 144 [2018-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.