Nieuws van de redactie

Nieuws van de redactie

Het is heel prettig als er soms oplossingen komen op gestelde vragen van de redactie aan u, de lezer van dit blad.

Bep de Boer mailde ons het volgende: Annie Majoor gaf door dat de onbekende dame op de foto op pagina 15 van nr. 96 mogelijk mevrouw Hofslot kan zijn. Haar man werkte op ’t gemeentehuis in Laren.

En van bestuurslid en mede redactielid mevr. Mary v.d. Schaal – de Valk vernamen wij, dat de dirigent van MCC op de op de midden pagina afgedrukte foto van kwartaalbericht 96 Wil de Valk is.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 97 [2006-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Redactie

Wie o wie? (Kwartaalbericht 96)

Op pagina 8 van ons vorige nummer staan twee foto’s. De vraag was wie er op de foto’s staan. Er werd veelvuldig op gereageerd o.a ook door Pater De Leeuw. Op de rechter foto staan nl. zijn ouders, het echtpaar Gijs de Leeuw en Truitje (Truida) Duurland. Zij trouwden op 22 januari 1910. Op de linker foto staat het gezin van Gijs de Leeuw en Truitje Duurland van de Jordaan nr. 20. Links staat Henk, de latere broeder. Op schoot bij moeder Truitje zit Riek. Tussen vader Gijs en moeder Truitje staat Alida en tussen de knieën van vader De Leeuw staat het 3-jarige jongetje dat we later leerden kennen als Pater Venantius de Leeuw. Rechts staat Gerda.

Wie o wie? (Kwartaalbericht 96)

Zonder hulp van u, de lezer kunnen we dit blad niet maken, daarvoor onze dank. De redactie wil van de gelegenheid gebruik maken om de genealogie afdeling van de Historische Kring eens in het zonnetje te zetten. Met eindeloos geduld zijn zij bezig om de stambomen van de Larense Erfgooiers families in de computer van de Historische Kring te zetten en als de redactie een (gedeeltelijke) stamboom nodig heeft kunnen we op ze rekenen. Yvonne Majoor en An van den Linden, hartelijk dank voor jullie inzet. Op jullie verzoek wil de redactie vragen of er iemand onder de lezers interesses heeft in het assisteren bij het onderzoek naar stambomen in het archief in Hilversum.

An van der Linden – de Wit

U kunt contact opnemen met of e-mailen naar de Historische Kring. Ook kunnen we altijd rekenen op onze (welbekende) archivaris, Bep De Boer, even een telefoontje en de foto, tekening of knipsel ligt in de bus! Ook Bep, hartelijk dank!  

Yvonne Majoor

Foto op de omslag

De foto op de omslag van kwartaalbericht 97 is van de Dorsmachine op paardenkracht, aan het begin van de Torenlaan, tegenover slagerij de Vries in de twintiger jaren. De foto is van A.J. van Wijland