Nieuweweg

Nieuweweg

De Nieuweweg is wel één van de bekendste wegen van ons dorp. Hij is gelegen tussen de Brink en de Jhr. Van Nispen van Sevenaerstraat. En dan komt de vraag: “Waarom Nieuweweg?”.

Bep (G.L.) De Boer

STRATEN, LANEN, WEGEN, PARKEN, KAMPEN, HOFJES EN PADEN IN LAREN

Eens stond ons gemeentehuis aan het begin van de Nieuweweg. Niet netjes in de rij van de woningen, maar midden in de ingang wat nu de Nieuweweg is. Het huis stond dus aan de Brink. Men kon er links en rechts langs lopen. Ander verkeer was niet mogelijk. De weg daarachter, dus wat nu Nieuweweg heet, heette de Gemeenteweg en dat was een zanderige weg met aangestampt puin. In 1901 was er bij de gemeenteraad een voorstel binnen gekomen om de Gemeenteweg te verbeteren vanaf de Rijksweg (nu de Brink) tot aan de weg Laren–Hilversum, nu de Van Nispenstraat.

Op 27 december 1905 vroeg de heer H. van der Kruis aan de gemeente om verbetering van de weg. Het was nog steeds een weg vol kuilen en gaten en bij regenachtig weer werd het een verschrikking om van de weg gebruik te moeten maken.

In de gemeenteraadsvergadering van 29 december 1905 sprak de heer Erftemeijer over de slechte toestand van de weg. De heer Willard was het daar roerend mee eens. De heer Smit noemde als enige verbetering de aanleg van een klinkerweg.

Architect Elzinga werd gevraagd zich hiermee te bemoeien. Deze kwam met een plan voor beklinkering van de Nieuweweg. Hij diende tekeningen en bestek in en de begroting was f. 3.210 voor de bestrating en f. 1.455 voor de riolering. Het plan werd met algemene stemmen goedgekeurd. Er werd al automatisch gesproken van de Nieuweweg en niet meer van Gemeenteweg. Dus is de Nieuweweg “geboren” in 1905. In 2005 werd er daarom ook flink wat aandacht aan besteed en maakten de winkeliers er een mooi feestje van. 

Bronnen: Notulen gemeente Laren 1905.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 150 [2019-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.