MCC is 75 jaar jong

MCC is 75 jaar jong

Gedurende deze 75 jaar heeft de Larense vereniging voor vele inwoners van het dorp en omstreken veel evenementen opgeluisterd met fantastische optredens. Daarnaast is het ook een prima vrijetijdsbesteding voor vele Laarders. Daarom liet MCC dit jubileum niet onopgemerkt voorbij gaan.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 96 [2006-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Redactie

De geschiedenis van MCC begint op 17 oktober 1931. Broeder Sebastianus, docent aan de R.K. Jongensschool richt op die dag de R.K. Mondorgelclub Crescendo op. Deze oprichting is één van de onderdelen van het jeugdwerk waar de broeders 5 zich mee bezig hielden. Aanvankelijk legt men zich toe op het bespelen van mondorgels. De belangstelling voor het maken van muziek blijkt zo groot, dat broeder Sebastianus al snel de hulp moet inroepen van zijn collega’s. Sebastianus blijft de club leiden tot 1934. Zijn taak als leider van MCC wordt overgenomen door broeder Philibertus die op zijn beurt weer geholpen wordt door broeder Albericus. De belangstelling blijft groeien en daarmee ook de vraag naar andere instrumenten.

Naast de oprichting van een tamboerkorps sluiten ook bazuinblazers bij MCC aan. Vaak telt de club meer dan honderd leden die allemaal met veel enthousiasme muziek maken. Vele optredens worden in Laren, elders in het Gooi en ver daarbuiten verzorgd. Niet zelden komt MCC thuis van concoursen met ereprijzen. In 1958 presenteert MCC zich voor het eerst in een gala-uniform, ontworpen door de, inmiddels helaas overleden, heer J. Smits. In totaal heeft MCC drie uniformen door hem laten maken, zo ook het huidige uniform welke in 1987 met trots aan de Larense bevolking werd getoond. In 1960 besluit MCC de mondorgels aan de wilgen te hangen en te vervangen door Jachthoorns. De naam wordt ook enkele keren aangepast. Eerst in Tamboer- en Trompetterkorps MCC, later in Jachthoorn- en Trompetterkorps en nog één keer in het huidige Drum- & Showband MCC. De jeugddrumband Jong MCC wordt ook in 1960 opgericht. Vanaf 1962 doet MCC vijf keer mee aan de marswedstrijden tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Tot drie keer toe behalen zij daar het nationaal kampioenschap en worden ze tweede op de wereldranglijst.

De Drum- & Showband geniet een uitstekende reputatie in Nederland, maar ook in het buitenland. De groep wordt vaak uitgenodigd om in België, Duitsland en Frankrijk een optreden te verzorgen. In 2006 reisde de A-band samen met de dansgroep De Klepperman van Elleven een aantal dagen naar Kaliningrad (Rusland) om daar deel te nemen aan de festiviteiten.

Jubileumjaar

Het jubileumjaar staat bol van de interne en externe jubileumactiviteiten. Met carnaval werd door de jeugdleden van MCC op een zelfgebouwde carnavalskar deel genomen aan de optocht in Hoogland. Deze kar was ook te bewonderen geweest tijdens de lampionnenoptocht op Koninginnedag in Laren. Op Koninginnedag was de tentoonstelling over 75 jaar MCC gestart in het Historisch Centrum De Lindenhoeve, en tot en met zaterdag 27 mei te bezoeken geweest. En dit hebben vele oud en huidige MCC-ers dan ook gedaan. Het zijn leuke en leerzame zaterdagmiddagen geweest. Het was af en toe een feest van herkenning onder de bezoekende oud-leden. Ook Jaap Grob, oud tambour-maître, is een aantal zaterdagmiddagen aanwezig geweest om de bezoekers de verhalen bij de foto’s te vertellen. Er werden weer veel anekdotes uitgewisseld.

Het grootste succes was de Jubileumtaptoe op zaterdagavond 27 mei . Ongeveer 2500 bezoekers hebben de regen getrotseerd en een fantastische avond beleefd. Zij hebben genoten van de optredens van een zestal gerenommeerde showbands. Tevens is veel historie opgehaald bij de opening van de taptoe middels de zes tambour-maîtres die in alle uniformen gestoken waren waarin MCC door de jaren heen gelopen heeft. Maar ook tijdens de show van de A-band waren beelden van 75 jaar MCC zichtbaar op een groot scherm boven het decor. De promotiemiddag op de zondag na de taptoe, was door de oud-leden omgetoverd in een voorproefje op de reünie op 7 oktober a.s. Tijdens deze middag zijn alle facetten van het huidige MCC gepresenteerd met als aanvulling een daverend optreden van de Oudleden-Band. Ook zijn deze middag 75 enthousiaste fans lid geworden van de nieuw opgerichte fanclub van MCC “Sustento”.

Meer informatie over MCC is te vinden op de website www.mcclaren.nl