Kastaltaar

Kastaltaar

Het Larens kastaltaar heeft zijn langste tijd in het restauratieatelier gehad. Begin september komt het naar het Raadhuis in Laren en daar zal de laatste hand gelegd worden, vóór het op Open Monumenten Dag, na een kleine presentatie voor iedereen weer te bezichtigen is.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 133 [2015-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Zoals bekend stond het altaartje sinds 1946 in depot van Museum Hilversum (voorheen Goois Museum). Het behoort bij de collectie van de gemeente Hilversum en zij geeft het ons in langdurig bruikleen. We vermoeden – aan de hand van documentjes – dat het kastaltaar ruim honderd jaar geleden uit Laren vertrok, doordat de familie van wie het eigendom was verhuisde en het dierbare familiestuk meenam. Zo’n tweehonderd jaar oud, komt het nu weer terug in het dorp waar het vandaan kwam: Laren, het katholieke Laren! Wij vinden het heel fijn dat het museumstuk in het oude Broederhuis komt te staan. Los van de katholieke ‘bodem’ daar, is het ook een plek waar men veelvuldig in en uit kan lopen om het te zien.