‘Gedienstig- en zuiverheid’ in de Sint Jansprocessie

‘Gedienstig- en zuiverheid’ in de Sint Jansprocessie

Op alle hier getoonde (verenigings-)vaandels, die vele jaren werden meegedragen in de Sint Jansprocessie, is een bijenkorf afgebeeld. Dit symbool heeft alles te maken met ‘gedienstig- en zuiverheid’ naar elkaar. De bij als enkeling bestaat niet, alles staat in het teken van het volk en haar voortbestaan. Zo is het ook voor de leden van de bonden.

Frans Bierlaagh

1) R.K. Middenstandsvereeniging St. Nicolaas
Afd. Laren H. Holland; opgericht 5 november 1912. Afbeelding van de heilige St. Nicolaas met de bijenkorf rechtsboven; linksonder het wapen van de gemeente Laren en rechtsonder het voorlopige wapen van de kerk. Deze is later aangebracht, daar dit wapen na 1938 is ontworpen!
2) Arbeidersvereeniging St. Joseph
Vaandel van de bouwvakarbeidersbond, opgericht in 1912. Kapelaan H.J.A. Smals was de geestelijk adviseur van 1919 tot 1929. Tekst ‘Trouw en Eendracht’ en afbeelding van de heilige St. Jozef met linksonder de bijenkorf; in het midden het wapen van Laren en rechts het symbool voor ‘geloof, hoop en liefde’.

3 + 4) R.K. Propagandaclub St. Joseph
Is een onderdeel van de hiernaast (2) genoemde Arbeidersvereeniging St. Joseph.

R.K. Kruisverbond Laren N.H. (blauwe knoop)
Het Kruisverbond werd op 1 december 1901, mede door kapelaan J. van Laak, opgericht. Cornelis Bakker (geboren 1867) was 1e voorzitter, tevens raadslid en broedermeester. Kapelaan H.J.A. Smals was de geestelijk adviseur van 1919 tot 1929. Tekst ‘Wees matig en waak’. De afbeelding is van de heilige St. Bernardus met linksonder het symbool voor ‘geloof, hoop en liefde’ en rechts de bijenkorf.

Bestuur en leden van het Kruisverbond ‘St. Bernardus’ te Laren bij het 25-jarig jubileum in 1926.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 148 [2019-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.