B041: De Eng van Laren

B041: De Eng van Laren

Toekomstperspectief en evaluatienota

Een verslag (samensteller Hans Bakker) vanuit de Larense politieke partij Werkersakkoord over de toestand van de Eng van Laren rond 1980; bevat tevens knelpunten en mogelijke oplossingen hiervoor.

uitgave Groep Werkersakkoord, 1982

Artikelnummer: B041