B030: Burgers vinden dat veel niet in orde is in Laren

B030: Burgers vinden dat veel niet in orde is in Laren

Een verzameling van gekopieerde krantenartikelen, ingezonden stukken, lezersbrieven, columns etc. over de discussies rond het ‘ gat van Laren’ (c.q. Hamdorff) na afbraak van Hotel Hamdorff: wat moet hier gebouwd worden?

1992, uitgave actiegroep Laat Laren leefbaar blijven

Artikelnummer: B030