B039: Verslag van den toestand der gemeente Laren NH

B039: Verslag van den toestand der gemeente Laren NH

Verslag over de jaren 1931 tot en met 1935 van de gemeente Laren ter uitvoering van de gemeentewet (art. 215). Inhoudsopgave vermeldt de onderwerpen, o.m. bestuur, financiën, handel en nijverheid, verkeer, openbaar onderwijs (OBS).

Artikelnummer: B039