B028: Ben zegt er ‘t zijne van

B028: Ben zegt er ‘t zijne van

Commentaar op de Larense politiek 1992-1993

Een verzameling van 20 ingezonden stukken in de Laarder Courant de Bel over de verkwanseling’ van Laren. De schrijfster maakt zich sterk voor het behoud van Laren. Vooral veel aandacht voor de discussie en perikelen rond de herbouw van Hamdorff c.q.. de invulling van het ‘ gat van Hamdorff’. Margreet Bruijn is een dochter van Cor Bruijn, onderwijspionier en schrijver van talloze romans en jeugdboeken. In een voorwoord geeft H.J. de Valk toelichting op de achtergronden de uitgave.

Zie ook: Ben zegt er opnieuw ’t zijne van

Margreet Bruijn

Artikelnummer: B028

uitgave van Laat Laren Leefbaar Blijven